Advokat Pelle Uldall – Medlem af advokatsamfundet
Kandidat fra Københavns Universitet
Rådgivende jurist i Københavns Kommune
Jurist hos Forbrugerombudsmanden
Advokatfuldmægtiguddannet
Beskikket i 1986 af Justitsministeriet (bestallingshavende advokat)
Har drevet personlig ejet advokatvirksomhed siden 1986

Your Content Goes Here