Ejendomshandel

OM EJENDOMSHANDLER/SKØDER/FAMILIEOVERDRAGELSER og SÆLGERREPRÆSENTATION:

Husk som det første: ADVOKATFORBEHOLDET:

Definition: Handelen skal godkendes i sin helhed af advokat Pelle Uldall ( eller af anden rådgiver med behørig ansvarsforsikring).

Husk som det næste : pengeinstitutet, banken skal være med på forhånd og have godkendt økonomien.
Advokatarbejdet med et skøde, eller anden form for adkomstdokument er af stor betydning for klienten som køber. Klienten skal have den ejendom, han eller hun eller de ønsker sig; prisen skal passe, ejendommens stand, udseende og beliggenhed skal være god, og ejendommen skal have de egenskaber, man som køber ønsker sig og som passer til køber/købernes livssituation og familiens størrelse, sammensætning og økonomi.

De praktiske og økonomiske overvejelser, som køber bør og skal gøre sig, er mange og betydningsfulde.

Som advokat med mange berigtigelser af handler er det min erfaring, at ikke en eneste ejendomshandel er ens.

Enhver handel kræver af advokaten en dybdegående gennemgang af både fakta og det juridiske.

Og læg mærke til, at købsaftalen, tillæg til denne, ejendomsdatarapporten, huseftersynsrapporten, elinstallationsrapporten, tingbogens udvisende om ejendommens juridiske forhold m.v., er kun nogle af de grundlæggende dokumenter, som er til drøftelse og gennemgang, uddybning og forklaring på mit møde på kontoret med køberklienten.

En ejendomshandel med rådgivning og vejledning fra min side omfatter følgende arbejdsydelser, ikke udtømmende opregnet:

Bemærk: Såfremt opdraget (klientens instruks/ordre) kun omfatter en eller flere af nedennævnte ekspeditioner, foretages kun disse.

Ved sælgerrepræsentation er ekspeditionerne alene af kontrollerende karakter, idet den anden part udfærdiger dokumenterne.

– Journalisering af sagen/sagsoprettelse.
– Oprettelse i bogholderiet.
– Bekræftelse på sagens modtagelse.
– Telefoniske ekspeditioner.
– E-mail ekspeditioner,
– Andre skriftlige ekspeditioner.
– Første kontormøde.
– Gennemgang af handelens dokumenter, herunder rådgivning. Jfr. Skriftlig dateret og udleveret ekspeditionsoversigt/ rådgivningsoversigt.
– Øvrige eventuelle møder debiteres med timebetaling (SALÆRALTERNATIV I eller III) (Se på advokatfirmaet Pelle Uldalls hjemmeside, forsiden under praktisk orientering om salærberegninger og salæralternativer.)
– Orientering om afgifter ved tinglysning. Udlæg afholdes ikke før disse er betalte og krediteret på klientkontoen.
– Prøvetinglysning.
– Klientorientering herom.
– Tinglysning af adkomsten.
– Eventuel hjælp til klientunderskrift.

OBS!! Salæret omfatter ikke omkostninger og afgifter ved tinglysning af forhøjelse af ejerpant.
Salær desangående aftales under SALÆRALTERNATIV III. (Se på advokatfirmaet Pelle Uldalls hjemmeside, forside under praktisk orientering.)

Ved berigtigelse af handler omfatter salæret alene berigtigelsen,- og ikke eventuelle mangelssager.

Ved sagens start udleveres en skriftligt dateret oversigt over sagens/handelens ekspeditioner. Klienten kan på denne måde gøre sig bekendt med hele sagsbehandlingsforløbet.

Your Content Goes Here